รับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง งานโซลาร์รูฟ และ งานพลังงานแสงอาทิตย์ โทร.061-417-5732 เราพร้อมยินดีให้คำปรึกษา และ พร้อมดำเนินงานเพื่อนำรายได้สู่ครัวเรือน www.solarcell-roof.com
     
 
 
  เกี่ยวกับเรา www.Solarsell-Roof.com

เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ในการกำกับดูแลของ บริษัท เออีัซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าทางเว็บไซต์มีหน้าที่เฉพาะในการจัดการงานขาย และ
สัมพันธ์ลูกค้า ในกลุ่มงานออกแบบติดตั้ง ระบบโซลาร์เซลล์ แบบ Grid Tie ที่มีเป้าประสงค์
ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อชดเชย ระบบ ของการไฟฟ้า ทั้งในส่วน การไฟฟ้านครหลวง และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มพูนรายได้ภาคครัวเรือน และ ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าในกลุ่มอุตสาหกรรม

อีกทั้งยัง เป็นทางเลือก หรือ ทางออกทางด้านพลังในอนาคต
..โดยทางเว็บมุ่งเน้นการพัฒนาออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิ์ภาพสูง
ต้นทุนต่ำ ดูแลรักษาง่าย แมนทิเน้นซ์ต่ำ คืนทุนในระยะเวลาอันสั้น
อีกทั้งยังสืบเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เข้ามาทดแทนระบบดั้งเดิม
AEC Engineering Co.,Ltd.


 
     
 
เว็บไซต์ โซลาร์เซลล์-รูฟ ภายใต้การดูแลของ
บจ.เออีซี เอ็นจิเนียริ่ง เลขทะเบียนพาณิชย์
0 1 0 5 5 5 6 0 6 7 2 7 8

 
  โทร. 061-417-5732, 02-197-4368 
copy right by AEC Engineering Co.,Ltd. 
 
    หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / แผนติดตั้ง / ติดต่อ