การดำเนินงาน

ตัวอย่าง การดำเนินงาน ระบบจำหน่ายไฟฟ้า PEA 6.6KW

บ้านคุณ กนกพรรณ จิตตะมัย
เลขที่55 ม.9 ถ.ดอนยายหอม ต.พระประโทน
อ.เมือง จ.นครปฐม


– สำรวจบริเวณบ้าน

– บริเวณติดตั้ง
เพื่อประกอบการทำแบบ
-2D, 3D

– สำรวจเสาไฟฟ้า และ ทางเข้าออก
เพื่ออนุมานบริเวณติดตั้งมิเตอร์จำหน่าย

-สำรวจตู้คอนโทรลภายในบ้าน
เพื่อการทดสอบการผลิตก่อนส่งมอบงานขั้นต้น

-ระบบไฟของบ้านคุณกนกพรรณ
เป็นแบบ3เฟส

– วัดมุม Azimuse จากเข็มทิศ เพื่อเทียบเคียง
Azimuse จากภาพถ่ายดาวเทียม
ประกอบการทำแบบจำลอง เงา(shading) ของ
อาคารข้างเคียงบริเวณติดตั้ง
– กำหนดอาคารที่มีนัยสำคัญ กับ พื้นที่วางระบบ
– การกะคะเน เงาพาดผ่านในแต่ละฤดูกาล

– สร้างแบบจำลองอาคารจาก แปลนเดิม
และ จากการวัดขนาดจริงจากหน้างาน
-พิจารณาเงาพาดผ่านแต่ละฤดูกาล เพื่อกำหนด
พื้นที่ Hot spot ที่ไม่สามารถวางระบบได้

– ออกแบบ แบบจำลองการวางแผง
– ออกแบบ โครงสร้างรองรับ
– วางแผนปรับปรุงอาคาร ขจัดวัตถุทึบแสง
ประเมินความเป็นไปได้ของเงาบดบังที่จะเกิด
ขึ้นกับแผง และ ระบบ

– ออกแบบระบบ single line วงจรสายเดี่ยว
ตามกรอบของ สกว. และ กฟฟ.

– ออกแบบวงจร และ การวางตู้ control

– ออกแบบไลน์วงจร ..string การต่อขั้ววงจร

– วางแผน
– ฝึกซ้อม ทำความเข้าใจอุปกรณ์ในแต่ละงาน
– มีการสรุป แจกแจงงาน แบบแปลนต่างๆ
– สรุปงานโดยย่อให้ทีมมีความเข้าใจในงาน
สภาพหน้างาน ก่อนการปฎิบัติงาน
– ข้อปฏิบัติ ที่มีความแตกต่างกันออกไป รวมไปถึง
มาตรฐานความปรอดภัยในการทำงาน
อันมีความสำคัญยิ่ง

– จำลองการจัดวาง

– เริ่มปฏิบัติงาน..
– ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบโครงสร้างรองรับ
โดยมีวิศวกร โฟร์แมน หรือ ช่างประสปการณ์
คอยดูแลงานใกล้ชิด จึงมั่งใจได้ว่า ..งานอยู่ใน
กรอบของแบบแผนที่วางไว้ ..มีความคลาดเคลื่อน
น้อย.. และ ย่อมสำเร็จลุล่วงตามแผน

– ตอกแท่งกราวด์ และ มีการทดสอบค่าโดยใช้
เครื่องมือวัด ..แท่งกราวด์ ระบบกราวด์
เป็นไปตามมาตรฐาน วสท.

(Thank you, for Hioki earth tester made in Japan.

– วางแนว ตีเพลท ทำตอม่อตั้งเสาโครงสร้าง

– ยึดโครงสร้าง

– เช็คระยะ จุดเชื่อมต่อ
ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ

– ลำเลียงแผง

– ยึดแผงเข้ากับโครงสร้าง

– ตัด แต่งกันตก อุปสรรคเงา

– เชื่อมยื่นแขน ตัด เจาะ ร่องยึดน็อตแสตนเลส

– ฝนตก เป็นอุปสรรคในความปรอดภัย
ในการทำงาน
– จึงไม่มีการทำงานในที่เปียกชื้น
– ความปรอดภัยในการทำงานเป็นเรื่องที่มาก่อน
เสมอ ..safety first..
– นั่งพักใต้แผง.. อากาศเย็นๆ

– เดินสาย เข้าท่อ หัวกันน้ำ เชื่อมลงกล่อง
Junktion box จุดต่อเพื่อเข้าตู้ควบคุม

– กล่องคอนโทรล
– เบรคเกอร์ MCCB ชไนเดอร์
– SPD กันกระโชก
– Fuse ฟีนิกส์อุปกรณ์เป็นแบรนด์เยอรมัน ทำในยุโรป

– ทำโครงชั้น วางยึดตู้อุปกรณ์

– เทสระบบ สามารถทำงานได้ดี

– ประมาณการกำลังผลิตตลอดปี ด้วยโปรแกรม
พีวีไซต์ โปรแกรมงานโซลาร์เซลล์ ระดับโรงงาน
ไฟฟ้า.. ซึ่งใช้กันแพร่หลายทั่วโลก

– งานดี มีมาตรฐาน ราคาไม่โอเวอร์

-เลือกสเป็ค เลือกราคา ออกแบบกันไปตาม..
ความต้องการ และ กำลังทรัพย์ของลูกค้า
-บริการลูกค้าทุกท่านอย่างเสมอภาคครับ.

AEC