โครงการรัฐ

เมื่อ ราวๆ ปี 2554 เป็นช่วงที่ ราคาน้ำมัน ปรับตัวขึ้นค่อนข้างมาก.. ในขณะที่ความต้องการทางด้านพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ประเทศไทย ประสบปัญหาการปิดปรับปรุงท่อก๊าซของพม่า ..การถีบตัวสูงของค่าก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน ยังผล ให้ค่าครองชีพมีค่าสูงมากขึ้น  

                   รัฐบาลในสมัยนั้น นำโดย ฯพณฯ ท่าน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จึงผลักดันให้มีโครงการ ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และ รับซื้อเข้าระบบ ..โดยผูกพันสัญญา 25ปี.. กับทาง รัฐ โดยแบ่งประเภทการขออนุญาตไว้ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน กระทั่งระดับฟาร์ม ..ซึ่งในทางปฏิบัติ รัฐบาลได้มอบหมายให้ สำนักงานกำกับดูแลกิจการพลัง(กกพ.) เป็นผู้ปฎิบัติการ ควบคุมดูแลโครงการทั้งหมด โดยทาง กกพ. ได้มอบหมายให้ ทางการไฟฟ้า เป็นผู้จัดการ ทั้งหมด ตั้งแต่การออกประกาศ ระเบียบ คู่สัญญา กระทั่ง เป็นตัวกลางในการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการภาคประชาชน..

 ในครั้งนั้น ในทางการขออนุญาต ได้เกิดติดขัดข้อ กฎหมาย สองฉบับ คือ กฎหมายควบคุมอาคาร อย่างหนึ่ง และ กฎหมายควบคุมโรงงาน อย่างหนึ่ง ทำให้การดำเนินโครงการ ค่อนข้างติดขัด และ ไม่สามารถจะเริ่มเฟสที่สองได้

                   กระทั่ง ในยุครัฐบาลต่อมา คือ ฯพณฯ ท่าน ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เล็งเห็นถึงปัญหา กระทั่งได้มีการสั่งการ ให้ปลดล็อคการขออนุญาต ในส่วนของ อ.1 และ รง.4 อันเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง และ โรงงาน.. ทำให้การขออนุญาตในส่วนนี้สามารถกระทำได้ สะดวกมากขี้น


 แม้ว่า ในปัจจุบัน จะยังไม่อนุญาตให้ การใช้ไฟที่มากกว่าประเภท1 นอกจากครัวเรือน อาทิ โรงงาน กิจการขนาดเล็ก ..สามารถขอโค้วต้าได้.. แต่ ในปัจจุบัน ทางรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ เอกชน เข้ามาเป็นส่วนลงทุน โดยทางรัฐบาลได้แบ่งสรรค์โควตาให้แก่ กลุ่มเกษตร และ สหกรณ์ ส่วนหนึ่ง และ หน่วยงานราชการ อีกส่วนหนึ่ง.. โดยให้ทางภาคส่วนเหล่านี้เป็นตัวกลางในการจัดประมูลให้แก่เอกชน เข้ามาประกอบการ โดยมีการปันส่วนผลกำไรให้แก่หน่วยงานนั้นๆ เป็นผลตอบแทน